ÅndedrætsTræner© uddannelsen - til dig som arbejder med mennesker (Level 1*)
>> små hold - din garanti for optimal indlæring <<

 
ÅndedrætsTræner© uddannelsen er:
• 24 timers effektiv ÅndedrætsTræning og indsigt i åndedrættets enorme styrke.
• En professionel og praktisk uddannelse til dig, som arbejder med mennesker eller ønsker at komme godt i gang.
• Et skærpet fokus på åndedrættet, kropsbevidsthed, trivsel og mindre stress.
• En selvstændig uddannelse og samtidig kompetencegivende til ÅndedrætsTerapeut Mesterlære© uddannelsen.
• Mulighed for indtjening allerede under uddannelsen.
• 4 moduler á 6 timer + øveklienter og forberedelse mellem modulerne = opbygning og vedligeholdelse af din egen ÅndedrætsTræning.

• 
Pris: kr. 10.000.- Små eksklusive hold med plads og ro til optimal indlæring. 
Uddannelsen er ikke pålagt moms.
 
ÅndedrætsSkolen tilbyder dig:
• En professionel uddannelse til ÅndedrætsTræner© hvor du lærer effektive ÅndedrætsTeknikker samt inspirerende videreformidling.
• En praktisk uddannelse med indsigt i tankernes, følelsernes og kroppens styrke - med udgangspunkt i åndedrættet og holistiske værdier.
• En uddannelsen som, via åndedrættet, øger kropsbevidstheden i en sådan grad at dyb og vedvarende forandring er mulig – hos dig selv og dine klienter/elever.
 
ÅndedrætsTræning er:
• En effektiv kombination af teknik og praktik, som skaber øget opmærksomheden på åndedrættet og grundlag for mere trivsel i hverdagen**.
• Både holistisk førstehjælp og effektfuld vedligeholdelses træning.
• Den direkte vej til mere ro, mere energi og meget mere trivsel - med udgangspunkt i holistiske værdier.
 
**ÅndedrætsTræning styrker iltoptagelsen i kroppen, hvilket støtter din krops raske celler i deres livsvigtige arbejde. Det styrker dit immunforsvar, forbedrer din fordøjelse og derved din almene trivsel. Du får bedre cirkulation i kroppen, hvilket frigiver energi, og din øgede kropsbevidsthed støtter dig i et sundere og lykkeligere liv med mere overskud.
 
Du vil efter endt uddannelse have:
• En lang række lettilgængelige ÅndedrætsTeknikker til rådighed i din hverdag og til direkte videreformidling.
• Grundlæggende kendskab til åndedrættet, og udvidet bevidsthed på dine klienter/elevers åndedræt.
• Indsigt i åndedrættets enorme styrke.
• Skærpet fokus på åndedrættet, kropsbevidsthed & trivsel via effektive teknikker.
• God erfaring i håndtering af klienter i ÅndedrætsTræning/i
nspirerende træning i at formidle teknikker til andre.
• Værktøjer til at skabe egne effektive ÅndedrætsTeknikker.
• En mappe med lækkert professionelt og inspirerende materiale.


Praktiske informationer:
Hovedunderviser: ÅndedrætsTerapeut Anja Smed
Base ifm. undervisning: ÅndedrætsSkolen ApS, Lejrvej 4, 3630 Jægerspris.
Der er fri parkering foran hovedindgangen.
Du medbringer selv en frokostpakke (den er absolut obligatorisk – og super vigtig!). Der er sunde snacks, te, kaffe og vand i pauserne.
Når du er optaget på uddannelsen, modtager du en uddannelseskontrakt. Kontrakten er bindende.

Efter du har været til ÅndedrætsTræning anbefales du et roligt og omsorgsfuldt tempo og program resten af dagen. 

Modul 1: – Din egen daglige ÅndedrætsTræning, motivation og vedholdenhed med ÅndedrætsTræning.
Mellem modul 1-2: etablerer du din egen ÅndedrætsTrænings praksis.

Modul 2: – Afdækning af klientens/elevens behov for teknikker. Formidling af ÅndedrætsTeknikker.
Mellem modul 2-3: afholder du 2 øvesessioner og vedligeholder din egen ÅndedrætsTræning.

Modul 3: – Supervision af øvesessioner. Opbygning af egne teknikker.
Mellem modul 3-4: afholder du 2 øvesessioner og vedligeholder din egen ÅndedrætsTræning.

Modul 4: – ÅndedrætsTræning af dine medstuderende – evaluering – diplomoverrækkelse.
 
Egne øveklienter:
Mellem modul 2 og 3 afholder du 2 øvesessioner á minimum 45 minutter på 2 forskellige personer, som du selv udvælger og træffer aftale med. ÅndedrætsTræningen kan foregå som 1:1-sessioner eller på hold.
 
Mellem modul 3 og 4 afholder du 2 øvesessioner á minimum 45 minutter på 2 forskellige personer, som du selv udvælger og træffer aftale med. ÅndedrætsTræningen kan foregå som 1:1-sessioner eller på hold.

Du kan frit vælge, allerede under uddannelsen, at tage et undervisningsgebyr for dine trænings sessioner.
 
Uddannelsesdiplom:
På modul 4 forestår du en ÅndedrætsTræning af dine medstuderende med ÅndedrætsTeknikker, som du selv har opbygget (efter grundig introduktion til opbygning af teknikker på modul 3). Efter din fyldestgørende undervisning af holdet, modtager du dit uddannelsesdiplom som ÅndedrætsTræner - med ret til at inddrage ÅndedrætsTræning i dit daglige virke.
 
Deltagelse på samtlige moduler, samt minimum 4 øveklienter er en obligatorisk del af uddannelsen.
 
En ”typisk” undervisningsdag:
Optimal kombination af teori og praktik.
Frokost 1/2 time (medbring selv din frokost).
Optimal kombination af teori og praktik + opgaver til næste gang og afrunding.

ÅndedrætsTræning/ÅndedrætsTerapi anbefales ikke til mennesker med epilepsi eller psykose! Er du kronisk syg eller er du blevet opereret for nylig - skal du altid spørge hos din læge før du går i gang med ÅndedrætsTræning/ÅndedrætsTerapi. ÅndedrætsTræning/ÅndedrætsTerapi kan aldrig erstatte et tjek hos lægen. Oplys altid din aktuelle tilstand når du bestiller din første tid.
 
*ÅndedrætsTræner© uddannelsen = level 1 er kompetancegivende til ÅndedrætsTerapeut Mesterlære© uddannelsen = level 2. Adgangskravet for at starte på ÅndedrætsTerapeut Mesterlære© uddannelsen er at du har deltaget og bestået uddannelsen til ÅndedrætsTræner© på ÅndedrætsSkolen eller at du er aktivt i gang med uddannelsen til ÅndedrætsTræner© på ÅndedrætsSkolen.


Har du brug for at overnatte i området - så er der gode overnatningsmuligheder her:
Færgelundens Motel & kursuscenter, Skovnæsvej 2, 3630 Jægerspris www.motel-kursus.dk (en gåtur på ca. tre kilometer til ÅndedrætsSkolen)

Hotel Rådhuskroen, Østergade 1, 3600 Fredrikssund www.hotelraadhuskroen.dk (en bustur på ca. 15 minutter til ÅndedrætsSkolen i bus: 230R / 316)

Undersøg altid selv om der er aktuelle ændringer på strækningen.
Uddannelserne ÅndedrætsTerapeut Mesterlære© & ÅndedrætsTræner©
er to forskellige uddannelser med forskellige slutkompetencer:

 
ÅndedrætsTerapeut Mesterlære© uddannelsen er level 2 på vejen til at blive ÅndedrætsTerapeut. Du tilegner dig undervejs bred viden indenfor samtale, terapi, afspænding, kropsbevidsthed og opfølgning – alt sammen med udgangspunkt i åndedrættet. Du vil efter endt uddannelse have solid erfaring i håndtering af klienter i 1:1 sessioner og terapeutiske forløb. (level 2)
 
ÅndedrætsTræner© uddannelsen er et supplement til dig som arbejder med mennesker eller gerne vil godt i gang med det. Uddannelsens formål er, via åndedrættet, at skabe større kropsbevidsthed og mere trivsel – for dig selv og dine klienter. Du vil efter endt uddannelse være udstyret med et bredt udvalg af ÅndedrætsTeknikker til direkte videre formidling. (level 1)
Med forbehold for justeringer og ændringer. Alt materiale tilhører ÅndedrætsSkolen ApS v/ÅndedrætsTerapeut Anja Smed
ÅndedrætsSkolen ApS v/ÅndedrætsTerapeut Anja Smed | Thyrasvej 11 | 3630 Jægerspris | Tlf.: 4011 1924 | mail: info@anjasmed.dk | Sparekassen Thy : 9108 - 4503260