Åndedrætsinstruktør© uddannelsen i hjertet af Odensen - til dig som arbejder med mennesker
>> små hold - din garanti for optimalt udbytte <<


Åndedrætsinstruktør© uddannelsen i Odense er:
• 24 timers effektiv ÅndedrætsTræning og indsigt i åndedrættets enorme styrke.
• En professionel og praktisk uddannelse til dig, som arbejder med mennesker eller ønsker, at komme godt i gang.
• Et skærpet fokus på åndedrættet, kropsbevidsthed, trivsel og mindre stress.
Mulighed for indtjening allerede under uddannelsen.
• 4 moduler á 6 timer + øveklienter + forberedelse mellem modulerne = opbygning og vedligeholdelse af din egen ÅndedrætsTræning.

• Hold V1 ~ 4 fredage: 3/12  7/1  11/2  11/3   kl. 10:00-16:00

Hold V2  4 lørdage  4/12  8/1  11/2   11/3   kl. 10:00 - 16:00

Ring gerne til Finn på tlf.: 20 92 44 50 for yderligere information/med evt. spørgsmål til uddannelsen.

 

Pris: kr. 10.000.- Små eksklusive hold med plads og ro til optimalt udbytte. 

Med mulighed for rentefri ratebetaling på helt op til fire rater. Rate 1 (2.500 kr.) indbetales ved tilmelding. Uddannelsen er ikke pålagt moms.
 

Tilmelding direkte til hovedunderviser i Odense på ÅndedrætsTræner© uddannelsen:

ÅndedrætsTerapeut Finn Vander Hollænder: 20 92 44 50 // hrhollaender@gmail.com  // læs gerne en præsentation af Finn her

 
ÅndedrætsSkolen tilbyder dig:
• En professionel uddannelse til ÅndedrætsTræner© hvor du lærer effektive ÅndedrætsTeknikker samt inspirerende videreformidling.
• En praktisk uddannelse med indsigt i tankernes, følelsernes og kroppens styrke - med udgangspunkt i åndedrættet og holistiske værdier.
• En uddannelsen som, via åndedrættet, øger kropsbevidstheden i en sådan grad at dyb og vedvarende forandring er mulig – hos dig selv og dine klienter/elever.
 
ÅndedrætsTræning er:
• En effektiv kombination af teknik og praktik, som skaber øget opmærksomheden på åndedrættet og grundlag for mere trivsel i hverdagen**.
• Både holistisk førstehjælp og effektfuld vedligeholdelsestræning.
• Den direkte vej til mere ro, mere energi og meget mere trivsel - med udgangspunkt i holistiske værdier.
 
**ÅndedrætsTræning styrker iltoptagelsen i kroppen, hvilket støtter din krops raske celler i deres livsvigtige arbejde. Det styrker dit immunforsvar, forbedrer din fordøjelse og derved din almene trivsel. Du får bedre cirkulation i kroppen, hvilket frigiver energi, og din øgede kropsbevidsthed støtter dig i et sundere og lykkeligere liv med mere overskud.
 
Du vil efter endt uddannelse have:
• En lang række lettilgængelige ÅndedrætsTeknikker til rådighed i din hverdag og til direkte videreformidling.
• Grundlæggende kendskab til åndedrættet, og udvidet bevidsthed på dine klienter/elevers åndedræt.
• Indsigt i åndedrættets enorme styrke.
• Skærpet fokus på åndedrættet, kropsbevidsthed & trivsel via effektive teknikker.
• God erfaring i håndtering af klienter i ÅndedrætsTræning/i
nspirerende træning i at formidle teknikker til andre.
• Værktøjer til at skabe egne effektive ÅndedrætsTeknikker.
• En mappe med lækkert professionelt og inspirerende materiale.


Praktiske informationer:
Hovedunderviser i Odense: ÅndedrætsTerapeut Finn Vander Hollænder
Base ifm. undervisning: 
Filosofgangen 14, 5000 Odense C (du skal ind af jernlågen) - vær selv opmærksom på P-reglerne i området.
Du medbringer selv en frokostpakke (den er absolut obligatorisk – og super vigtig!). Der er snacks, te, kaffe og vand i pauserne.
Når du er optaget på uddannelsen, modtager du en uddannelseskontrakt. Kontrakten er bindende.

Efter du har været til ÅndedrætsTræning anbefales du et roligt og omsorgsfuldt tempo og program resten af dagen. 

Modul 1: – Din egen daglige ÅndedrætsTræning, motivation og vedholdenhed med ÅndedrætsTræning.
Mellem modul 1-2: etablerer du din egen ÅndedrætsTrænings praksis.

Modul 2: – Afdækning af klientens/elevens behov for teknikker. Formidling af ÅndedrætsTeknikker.
Mellem modul 2-3: afholder du 2 øvesessioner og vedligeholder din egen ÅndedrætsTræning.

Modul 3: – Supervision af øvesessioner. Opbygning af egne teknikker.
Mellem modul 3-4: afholder du 2 øvesessioner og vedligeholder din egen ÅndedrætsTræning.

Modul 4: – ÅndedrætsTræning af dine medstuderende – evaluering – diplomoverrækkelse.
 
Egne øveklienter:
Mellem modul 2 og 3 afholder du 2 øvesessioner á minimum 45 minutter på 2 forskellige personer, som du selv udvælger og træffer aftale med. ÅndedrætsTræningen kan foregå som 1:1-sessioner eller på hold.
 
Mellem modul 3 og 4 afholder du 2 øvesessioner á minimum 45 minutter på 2 forskellige personer, som du selv udvælger og træffer aftale med. ÅndedrætsTræningen kan foregå som 1:1-sessioner eller på hold.

Du kan frit vælge, allerede under uddannelsen, at tage et undervisningsgebyr for dine trænings sessioner.
 
Uddannelsesdiplom:
På modul 4 forestår du en ÅndedrætsTræning af dine medstuderende med ÅndedrætsTeknikker, som du selv har opbygget (efter grundig introduktion til opbygning af teknikker på modul 3). Efter din fyldestgørende undervisning af holdet, modtager du dit uddannelsesdiplom som ÅndedrætsTræner - med ret til at inddrage ÅndedrætsTræning i dit daglige virke.
 
Deltagelse på samtlige moduler, samt minimum 4 øveklienter er en obligatorisk del af uddannelsen.
 
En ”typisk” undervisningsdag:
Optimal kombination af teori og praktik.
Frokost 1/2 time (medbring selv din frokost).
Optimal kombination af teori og praktik + opgaver til næste gang og afrunding.

ÅndedrætsTræning/ÅndedrætsTerapi anbefales ikke til mennesker med epilepsi eller psykose! Er du kronisk syg eller er du blevet opereret for nylig - skal du altid spørge hos din læge før du går i gang med ÅndedrætsTræning/ÅndedrætsTerapi. ÅndedrætsTræning/ÅndedrætsTerapi kan aldrig erstatte et tjek hos lægen. Oplys altid din aktuelle tilstand ved tilmelding.


ÅndedrætsSkolen v/ Finn Vander Hollænder - hrhollaender@gmail.com